فضاها و اماکن ورزشی
فضای باز ورزشی دانشگاه ( شامل زمین والیبال، بسکتبال، فوتسال)
 
زمین والیبال دانشگاه بناب در محوطه دانشگاه همه روزه برا استفاده دانشجویان با رزرو از اداره تربیت بدنی در اختیار دانشجویان عزیز می باشد.

آدرس: محوطه دانشگاه بناب پشت ساختمان سلف مرکزی

 
 

پیست دوچرخه سواری

 
این پیست درمحوطه خوابگاه خواهران همه روزه با برنامه قبلی و رزرو از اداره تربیت بدنی امکان استفاده برای دانشجویان دختر می باشد.

آدرس: دانشگاه بناب خوابگاه خواهران
 
سالن تندرستی دانشگاه


سالن تندرستی به متراژ 200 متر مربع در داخل دانشگاه و مجهز به دوش حمام، سرویس های بهداشتی و اکثر دستگاه های بدنسازی است و طبق برنامه اعلام شده همه روزه به جز ایام تعطیلات در خدمت مراجعین اشت.

آدرس: دانشگاه بناب جنب واحد انتشاراتسالن ایروبیک
 
سالن ایروبیک خواهران به متراژ 200 متر مربع  مجهز به امکانات باشگاه بدنسازی و ... همه روز با برنامه قبلی در اختیار دانشجویان دختر می باشد.

آدرس: دانشگاه بناب خوابگاه خواهران


فضای باز ورزشی خوابگاه خواهران  ( شامل زمین والیبال، بسکتبال)
آدرس: دانشگاه بناب خوابگاه خواهران
ایستگاه تندرستی و سلامت محوطه خوابگاه خواهران