فضاها و اماکن ورزشی
 سالن تندرستی دانشگاه
سالن تندرستی ، سالنی به متراژ 200 متر مربع در داخل دانشگاه و مجهز به اکثر دستگاه های بدنسازی می باشد و طبق برنامه اعلام شده دانشجویان قادر به استفاده از این سالن می باشند.
سالن ایروبیک
سالن ایروبیک ویژه دانشجویان دختر می باشد و در محوطه خوابگاه خواهران واقع شده است.
فضای باز ورزشی دانشگاه ( شامل زمین والیبال، بسکتبال، فوتسال)فضای باز ورزشی دانشگاه ( شامل زمین والیبال، بسکتبال)


ایستگاه سلامت محوطه خوابگاه خواهران