عملکرد اداره تربیت بدنی

- برگزاری مسابقات منطقه ای کشور
- برگزاری فوق برنامه های ورزشی
- شرکت تیم های ورزشی دانشگاه در مسابقات المپیاد سراسر کشور
- اجرای برنامه های متنوع ورزشی
- برگزاری ارتباط فرهنگی ورزشی و علمی با دیگر موسسات خصوصا اداره ورزش و جوانان شهرستان
- برگزاری اردوهای ورزشی
- برگزاری مسابقات ورزشی جهت دانشجویان و کارکنان
- برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان، داانشجویان و کارکنان
- عقد قرار داد با اشخاص و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی
- تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف
- آماده سازی و تجهیز اماکن ورزشی جهت افزایش روحیه ورزشی کارکنان
- برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری جهت ارتقاء سطح مربیان و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه
-  پیش بینی بودجه، نیروی انسانی و احتیاجات ضروری و ارائه گزارش لازم به معاونت دانشجویی دانشگاه
- اجرای مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان، کارمندان و اعضاء هیئت علمی
- برقراری ارتباط با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی کشور جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت
- ارزشیابی کار دانشجویان در امور ورزشی
- تدارک دوره های کوتاه مدت آموزشی و باز آموزی جهت مربیان و کارشناسان شاغل در اداره تربیت بدنی
- ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی و تشکیل و اداره تیم های مختلف
- تهیه امکانات و فراهم نمودن مقدمات گذراندن سالم اوقات فراغت کارکنان دانشگاه، نظیر کلاسهای تفریحی و آموزشی در رشته های مختلف ورزشی
- پیش بینی و نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد لزوم دانشجویان
-  تمهید مقدمات و آماده سازی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات
- تهیه تقویم ورزشی یکساله و تصویب آن در شورای ورزشی دانشگاه
- فراهم نمودن تسهیلات  لازم برای گسترش و توسعه ورزش در دانشگاه
- عقد قرارداد با استخر و تهیه بلیط برای دانشجویان و کارمندان
- برنامه ریزی به جهت حفظ و نگهداری اماکن ورزشی
- عقد قرارداد با ارگانهای دولتی و باشگاه های سطح شهر به منظور استفاده از فضاهای ورزشی
- پی گیری مستمر نسبت به نیازهای ضروری و تعمیراتی سالن های ورزشی داخل دانشگاه
- اجرای مسابقات ورزشی مختلف درون دانشکده ای، خوابگاهی و ...
- نظارت بر نحوه انجام فعاليت‌هاي ورزشي کارکنان و مربيان
- درخواست وسايل ورزشي مورد نياز تيم‌های مختلف
- انتخاب مربيان مجرب جهت فعاليت‌هاي مختلف ورزشي
- هماهنگي با مسئول سالنهاي ورزشي در تدوين برنامه
- هماهنگی با نمایندگان ورزشی واحدها در اجراي مسابقات طبق تقويم ورزشي مصوب
- آماده‌سازی و اعزام تيمهای مختلف ورزشي کارکنان و اساتید به مسابقات استانی و کشوری
- تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات
- هماهنگي با مسئول سالنهاي ورزشي در تدوين برنامه
- توسعه و ترویج ورزش همگانی و برگزاری مسابقات تفریحی ورزشی در خوابگاههای دانشجویی
- اجراي مسابقات متنوع ورزشی درمناسبت‌های مختلف
- آماده‌سازی و تدارک اردو برای تیم‌های اعزامی به مسابقات کشوری و المپیادها
- معرفی تيمهای منتخب ورزشي به مدیریت جهت اعزام به مسابقات کشوری و المپیادها

- تنظیم و عقد قرارداد ورزشی با مربیان تیم‌ها و عوامل اجرایی مسابقات