معرفی اداره تربیت بدنی

*یا رب قو علی خدمتک جوارحی *
پروردگارا اندامم را جهت خدمت به خودت قوی گردان

 
امروزه هدف تعلیم وتربیت، فراهم نمودن زمینه های رشد و تکامل جسمی، ذهنی، اجتماعی، روانی افراد، و تقویت روحیه وشکل پذیری اخلاق در آنها می باشد. قطعا تربیت بدنی و ورزش از جمله سازو کارهای مهم است که می تواند با ایجاد تجارب گران بها در جوانان، آنان را سالم وشاداب برای زندگی اجتماعی آماده سازد. امروزه دانشتربیت بدنی در نظام آموزشی جهان جایگاهی بسیار مهم یافته است: زیرا آموزش صحیح جوانان به روش علمی درست بستگی دارد. همگام با تغییرات جهانی و توسعه علوم زندگی افراد جامعه از جمله جوانان  تحت تاثیر قرار گرفته است. شیوع بیماریهای قلب وعروق، افزایش چاقی، دیابت، افسردگی، ناهنجاریهای بدنی، کاهش تحرک افراد، افزایش بازیهای رایانه ای، بیماریهای مفصلی ، مصرف داروهای مخدر و افزایش بزهکاری تنها ارمغان زندگی ماشینی و مدرنیزه می باشد.
اداره تربیت بدنی دانشگاه بناب نیز در راستای همین اهداف با دونفر نیروی متخصص) آقای طاهر محمدزاده رییس اداره تربیت بدنی و خانم مینا نیک نام کارشناس تربیت بدنی خواهران) و سالن های ورزشی موجود در داخل دانشگاه( سالن تندرستی و سالن ایروبیک) و سالن ورزشی سرپوشیده طرف قرارداد با دانشگاه بناب، سعی در افزایش شور و نشاط و تغییر سبک زندگی دانشجویان به سوی تحرک بدنی هدف دار و پر کردن مفید اوقات فراغت آنان دارد.
تربیت بدنی دانشگاه بناب در راستای توسعه ورزش دانشگاهی و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و گسترش فرهنگ ورزش، بر اساس تقویم ورزشی دانشگاه که مبنی بر دستورالعمل اداره کل محترم تربیت بدنی بوده است عمل نموده و در فواصل مختلف و در مناسبت های مختلف، فعالیت های ورزشی متنوعی را اجرا نموده است که در یک نگاه اجمالی شامل جشنواره همگانی،جشنواره ورزشی درون دانشگاهی، برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف از جمله گرامیداشت هفته تربیت بدنی، هفته خوابگاه، هفته جوان، جام رمضان، دهه فجر، روز دانشجو و ... می باشد.