گالری تصاویر
میزبانی مسابقات تکواندو دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های منطقه 3 کشور در دانشگاه بناب سال 98


کوهپیمایی دانشجویان دانشگاه بناب سال 98
اولین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر منطقه 3 کشور سال 97
تیم ورزش های همگانی دانشگاه بناب- دانشگاه تهران- تیر 1396کوهپیمایی دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی 96


کوهپیمایی دانشجویان پسر به مناسبت هفته تربیت بدنی 96